NAMA MAKANAN UNIK KHAS BAWEAN

Selain terkenal dengan wisatanya yang indah nan menawan, Pulau Bawean juga terkenal dengan makanan khasnya. Berikut nama-nama unik makanan khas Bawean yang perlu diketahui dan tentunya dicicipi:

1. Tapai ketan hitam
2. Manisan nangka
3. Lumpang
4. Sakle
5. Pokak (minuman)
6. Kopyor (minuman)
7. Sirup gula kolang-kaleng
8. Gherang Asem
9. Kella Koneng (kella celok)
10. Paes-Paes
11. Koncok-koncok
12. Dhulmangsa
13.Jujungkong
14. Rangginang
15. Kalepon
16. Semar mendem
17. Sarekajhe
18. Ghughudhu
19. La-ang (minuman)
20. Bu-us Bu-us
21. Abuk-abuk
22. Range
23. Ogher-ogher
24. Kadobok
25. Ketan salak
26. Kobhuk-kobhuk
27. Bhuje cabbhi
28. Sasangon
29. Opor nangka
30. Rorobhen
31. Sorabejhe
32. Kella celok
32. Lempok2
33. Rarambhutan
34. Pendheng2
35. Pasa2 / saut2
36. Apel2
37. Dhudhul / jhubedhe
38. Aruk / petthola
39. Palak becca (maaf)
40. Jumput2
42. Nasek ghulung
43. Kulpang / lumpang
44. Apem
45. Katopak Lephet
46. Dhudul Pangghe
47. Ponter
48. Sakor-sakor
49. To’om-to’om
50. Epok-Epok
51. Bhejit
52. Bhingka
53. Gheghetas
54. Roti ghulung
55. opak-opak
56. Golos-golos
57. Sambhusak
58. Murtapi’ah
59. Gandus
60. Ancang
61. Ladu
62. Kancilut
63. Godir
64. Sasaghun
65. Karepek
66. Cangkarok
67. Bhurik-bhurik
68. Tai Nyonyok
69. Korok-korok
70. Saut-saut
71. Bhubur ronder
72. Gheddung sakor
73. Takar-takar
74. Intil-intil
75. Butek
76. Deder
77. Geplek
78. Lolon
79. Kacang ancam
80. Ringgis
81. Cabhi-cabhi
82. Bhubur somsom
83. Bhubur ketel
84. Janggolan
85. Apel-apel
86. Bhejhik
87. Dog-dog
88. Sowek-sowek
89. Empek-empek
90. Lempeng
91. Kutu macang/putu mayang
92. Kalanting
93. Kerrek -kerrek
94. Gelung teleng
95. Ondi-ondi
96. Karopok
97. Epok-epok
98. Gaplek
99. Sakor-sakor
100. Tae nyunyuk
101. Nasek lemak
102. Asat-asat
103. Lempher
104. Pencek-pencek
105. Kue sum-sum
106. Bhundhuk-bhundhuk
107. Lepet-lepet
108. Ghuleli
109. Berubi
110. Karopuk Pettola
111. Karopuk obi
112. Karupok sang’ngar
113. Kue Bhenjer
114. Kuejjur
115. Cineng
116. Gherangasem
117. Semmor
118. Kellapate
119. Bhundhuk bhundhuk bengkang
120. Kuwi iwek
121. Tambek

Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *